fbpx

TEHNIČKI FAKULTET Studijski program: Industrijsko inženjerstvo i menadžment – energetska efikasnost i zelena energija

TEHNIČKI FAKULTET

Studijski program: Industrijsko inženjerstvo i menadžment – energetska efikasnost i zelena energija

 

Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment u Banjoj Luci licencirao je novi studijski program na svom Tehničkom fakultetu. Radi se o studijskom programu „Industrijsko inženjerstvo i menadžment – energetska efikasnost i zelena energija“ – 240 ECTS

Studij traje četiri godine i po završetku student stiče zvanje: diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva i menadžmenta – energetska efikasnost i zelena energija – 240 ECTS

Uslovi za upis: završena srednja četvorogodišnja škola

Opšti ciljevi

 

          Studenti treba da:

 • Usvoje principe profesionalne etike u svojoj struci,
 • Steknu sposobnost analize, sinteze i predviđanja rješenja i posljedica,
 • Podjednako se osposobe za samostalno rješavanje problema i za timski rad,
 • Steknu sposobnost primjene znanja u praksi, te sposobnost praćenja novina u struci kao i spretnost u komunikaciji i saradnji sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem.

 

Svrha i ciljevi studijskog programa

 

Svršeni studenti su osposobljeni da znanja stečena tokom školovanja primjene u oblasti inženjerstva, svojim radom u konstrukcionim biroima i pripremi proizvodnje pojedinih preduzeća. Osim tekućih poslova, svršeni student je osposobljen da prepozna probleme u proizvodnji i energetici, predloži i sprovede bolja konstrukciona i tehnološka rješenja u složenim procesima.

Studenti stiču znanja iz akademskih opšte obrazovnih predmeta kao osnove za sticanje stručnih znanja. Takođe, stiču znanja iz stručnih i aplikativnih predmeta iz oblasti energetske efikasnosti, zelene energije – obnovljivi izvori energije, projektovanja energetske efikasnosti, rehabilitacije i sertifikacije postojećih objekata, regulative energetske efikasnosti, energetske efikasnosti sistema grijanja i klimatizacije energetskih procesa i okruženja, termotehnike, energetike, mašinstva, elektrotehnike i informatike.

Obrazovanjem kadrova koji su sposobni da preuzmu vodeću ulogu u oblasti energetske efikasnosti i primjeni obnovljivih izvora energije, vrši se uticaj na industrijski i privredni razvoj. Inženjeri koji se školuju na ovom studijskom programu stiču znanja koja su neophodna za postizanje energetske efikasnosti kod energetskih postrojenja i razvoj energetike i industrije u cjelini.

Inženjeri ovog studijskog programa su osposobljeni u domenu projektovanja, građenja i procjene-sertifikacije energetski efikasnih i zelenih zgrada, a u skladu sa aktuelnom nacionalnom i relevantnom inostranom regulativom, kao i za oblast zelene energije.

Zapošljavanjem inženjera energetske efikasnosti i zelene energije popraviće se kadrovska struktura u našim preduzećima. Svojim radom i znanjima stečenim na ovom studijskom programu, inženjeri će uticati na sveopšti razvoj industrije, na njenu konkurentnost i uticati na razvoj cjelokupnog društva.

 

Kompetencije

 

Diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva i menadžmenta – energetske efikasnosti i zelene energije stiče sledeće kompetencije:

 • Temeljno poznavanje i razumjevanje svih disciplina studijskog programa,
 • Sposobnost rješavanja konkretnih problema uz upotrebu metoda i postupaka,
 • Sposobnost da na odgovarajući način napišu i da prezentuju rezultate svog rada,
 • Posjedovanje kompetencija za praćenje i primjenu novina u struci, kao i za saradnju sa lokalnim socijalnim i međunarodnim okruženjem,
 • Sposobnost korištenja laboratorijske i terenske opreme, kao i odgovrajućih softvera,
 • Osposobljenost da analiziraju sve parametre energetske efikasnosti i primjenu obnovljivih izvora energije, kroz projektovanje, eksploataciju i održavanje složenih energetskih mašina,
 • Da projektuju energetski efikasne objekte i da organizuju i upravljaju procesom izgradnje takvih objekata,
 • Sposobnost da samostalno vrši statističku obradu rezultata, kao i da formuliše i donese odgovarajuće zaključke,
 • Stiču znanja kako da ekonomično koriste prirodne resurse u skladu sa principima održivog razvoja.