fbpx

Predstavnik Univerziteta PIM prisustvovao EcoTER konferenciji

Predstavnik Univerziteta PIM, prorektor za naučno-istraživački rad doc. dr Dejan Kojić, prisustvovao je 27. Međunarodnoj Konferenciji Ekološka istina i istraživanje okoliša, EcoTER 2019, koja se održava u Boru, Srbija od 18-21. juna 2019. godine.

Teme ovog naučnog skupa su prvenstveno vezane za problematiku ekologije, zaštite životne sredine ali je bilo i radova iz mnogih drugih oblasti koju su prezentovani na ovom skupu.