fbpx

Obavještenje za predavanja kod doc. dr Džanana Berberovića

Obavještavamo studente da će se predavanja iz predmeta kod doc. dr Džanana Berberovića održati u 23.05.2019. godine u sledećim terminima:

 

I godina:

Statistika u psihologiji: 14:30-16:00h;

 

III godina:

Psihopatologija djetinstva i mladosti: 16:00-17:30h

Opšta psihopatologija: 17:30-19:00h